AKTUALNOŚCI

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

W dniach 05 - 06 marca 2013 r. w Świeradowie Zdroju odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Praktyki nauczycieli szansą nas poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim" dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Gości niezwykle ciepło i serdecznie przywitał pan Walery Czarnecki Starosta Lubański. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę środków unijnych dla rozwoju edukacji na terenie powiatu, dziękując jednocześnie pani Annie Adamskiej, dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu za skuteczne pozyskiwanie środków i sprawną realizację projektów, a także wszystkim dyrektorom szkół, którzy nie szczędzą wysiłków, aby aktywnie uczestniczyć w projektowych działaniach.
Pani Anna Adamska witając gości, krótko przedstawiła działania Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na rzecz placówek oświatowych. Podkreśliła, iż doskonalenie nauczycieli jest niezwykle istotne dla rozwoju szkół i ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia uczniów. Następnie działania realizowane w ramach projektu przedstawił pan Paweł Śliwiński konsultant merytoryczny w projekcie, podkreślając szczególnie korzyści z jego realizacji dla szkół, dyrektorów i nauczycieli, co bezpośrednio przyczynia się do podniesienia jakości pracy z uczniami.
Pani dr Joanna Nowicka wygłosiła wykład "Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych - potrzeby, kierunki, bariery", który stał się początkiem niezwykle ożywionej dyskusji uczestników. Kolejny dzień konferencji przyniósł jej kontynuację, a wykład dr Nowickiej "Praktyczne kształcenie nauczycieli szansą dla absolwentów szkół zawodowych" spotkał się z uznaniem wszystkich uczestników. W trakcie ożywionej dyskusji dotyczącej możliwości wdrożenia wypracowanych podczas projektu rozwiązań, przydatności realizacji przez nauczycieli praktyk w zakładach pracy oraz problemów szkolnictwa zawodowego, wymieniano się doświadczeniami, przykładami dobrych praktyk, a także wskazywano kierunki rozwoju edukacji zawodowej. Dyskusja doprowadził do wypracowania wspólnych rekomendacji dla organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, które zostaną im przekazane na kolejnej konferencji upowszechniającej.
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z otrzymanych materiałów konferencyjnych. Ze szczególnym uznaniem spotkała się Publikacja podsumowująca realizację projektu.
Na znakomitą atmosferę panującą wśród uczestników wpływ miała także piękna, słoneczna pogoda oraz zapewniający uczestnikom komfort pracy i wypoczynku hotel Cottonina w Świeradowie Zdroju.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie             


Uwaga, konferencje odbywające się w dniach 5-6 marca oraz 12-13 marca są nieodpłatne."Wszyscy nauczyciele ukończyli już praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach"

Zakończył się okres realizacji praktyk w przedsiębiorstwach przez nauczycieli w ramach projektu POKL 3.4.3"Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim". Z początkiem czerwca staże zakończyli ostatni z 34 nauczycieli przedmiotów zawodowych z lubańskich techników. Tak więc jest to dobry moment na pewne wnioski ale i na dostrzeżenie już osiągniętych rezultatów. Projekt rozpoczął się w marcu 2011r. Jego celem głównym jest pomoc szkołom z powiatu lubańskiego poprzez inwestycję w doskonalenie ich kadr oraz umożliwienie realizacji zajęć dydaktycznych w nowatorski sposób, dzięki wyposażeniu szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie, w nowoczesny sprzęt edukacyjny.
Realizacja projektu umożliwiła doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach dysponujących najnowszymi technologiami, nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi, kadrą menedżerską o najwyższych kwalifikacjach. Biorący udział w praktykach nauczycieli niezwykle wysoko ocenili poziom realizowanych praktyk, co potwierdziły prowadzone w ramach projektu badania ewaluacyjne. Na podkreślenie - i szczególne podziękowania - zasługuje zaangażowanie przedsiębiorstw w efektywną realizację praktyk przez nauczycieli. Udostępniono im miejsca pracy, odpowiedni sprzęt, umożliwiono poznanie najistotniejszych aspektów działalności, mimo iż zakłócało to bieżący tok pracy firmy. Podkreślić należy, iż przedsiębiorstwa robiły to zupełnie bezpłatnie, wykazując się szczególnym zrozumieniem niezbędności zapewnienia szkolnictwu zawodowemu merytorycznego wsparcia. A należy podkreślić, iż są to firmy o bardzo wysokich notowaniach na mapie przedsiębiorstw Dolnego Śląska.
Tak więc umożliwiono nauczycielom doskonalenie warsztatu zawodowego w 6 firmach. Są nimi:
Wrocławski WOMAK GAMMA. Jest to prężna grupa inwestorska działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się w budowie, zarządzaniu i komercjalizacji centrów handlowych. W przedsiębiorstwie tym realizowali praktyki nauczyciele branży ekonomicznej kształcący w zawodzie technik ekonomista.
Firma Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., której działalność skupia się na branży motoryzacyjnej, a w szczególności produkcji zabudów specjalistycznych oraz modyfikacji samochodów różnych marek i typów. W 1997 firma GERMAZ uzyskała autoryzację FORDA i status Autoryzowanego Dealera Forda. W tym przedsiębiorstwie odbywali praktyki nauczyciele z Technikum Mechanicznego z Włosienia.
Firma SOWAR produkuje wyroby w oparciu o własne nowatorskie projekty oraz świadczy usługi montażu elektronicznego i produkcji na zlecenie. Zespół doświadczonych inżynierów jest w stanie rozwiązać każdy problem z dziedziny elektroniki. Znakomita firma, w której odbywali praktyki nauczyciele lubańskiego Technikum Elektronicznego.
Oferta ZETO-ŚWIDNICA jest kierowana do instytucji, firm i klientów indywidualnych. Spośród szerokiej gamy usług świadczonych przez firmę, wymienić należy przede wszystkim outsourcing w zakresie przetwarzania danych na komputerach typu mainframe, projektowanie i programowanie systemów informatycznych dostosowanych do specyficznych wymagań klienta, a także kompleksową informatyzację przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwie tym doskonalili i uzupełniali własną wiedze i umiejętności nauczyciele techników informatycznych.
Kompleks SANDRA SPA w Karpaczu stanowi doskonałą bazę pobytów rodzinnych, rehabilitacyjnych, dla odnowy i relaksu - SPA, a także konferencyjno - integracyjnych dla Firm. Doskonałe warunki terenowe oraz pogodowe powodują, że KARPACZ jest znanym ośrodkiem sportów zimowych, a także idealnym punktem wyjściowym wielu szlaków turystycznych dla osób pragnących aktywnie spędzić czas zarówno latem jak i zimą. W tym urokliwym miejscu praktyki odbywali nauczyciele kształcący w branżach hotelarskiej i turystycznej.
Hotel Gołębiewski w Karpaczu oferuje bogatą ofertę atrakcji zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. Dzięki temu stanowi doskonałe miejce wypoczynku zarówno dla gości indywidualnych jak i konferencyjno - biznesowych. Chyba największa baza gastronomiczna, restauracyjna sprzyjała praktykom nauczycieli branży gastronomicznej.
Nauczyciele podkreślali także ogromną rolę wyznaczonych przez przedsiębiorstwa opiekunów praktyk, którzy byli prawdziwymi mentorami, pozwalającymi poznać tajniki stosowanych w firmach nowoczesnych technologii.
Ale realizacja praktyk to zaledwie połowa drogi. Po ich odbyciu nauczyciele rozpoczęli wdrażanie rezultatów praktyk w procesie dydaktycznym, co bezpośrednio powinno się przełożyć na podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu, a co za tym idzie zwiększyć kompetencje uczniów, ułatwiając im lepszy start w życie zawodowe.
Realizatorzy projektu składają serdeczne podziękowania wymienionym przedsiębiorstwom, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.


Zaproszenie na konferencję podsumowującą zrealizowane praktyki w przedsiębiorstwachDyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
zaprasza

na konferencję podsumowującą zrealizowane praktyki
w projekcie

"Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim".

Konferencja odbędzie się 03.07.2012r. godz. od 11 do 17:15 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu Al. Kombatantów 2


Plan Konferencji

11:00 - 11:30 Powitanie Gości Informacja o stanie realizacji                       projektu             Pani Dyrektor Anna Adamska
11:30 - 14:00 Omówienie zrealizowanych praktyk - Paweł                  Śliwiński Wnioski z ewaluacji projektu - Paweł                       Masłowski Wpływ odbytych praktyk na zmianę w                kompetencjach zawodowych nauczycieli -                       nauczyciele wybranych branż
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:30 Ocena jakości opracowanych programów praktyk              - uwagi dotyczące wprowadzenia ew. zmian i                     uzupełnień - dyskusja i wnioski
16:30 - 17:15 Podsumowanie Pytania i odpowiedzi - wszyscy                      prelegenci


Wpływ praktyk nauczycieli na kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego

Już 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych zrealizowało praktyki w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim", którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W trakcie dwutygodniowych praktyk nauczyciele zapoznali się z rzeczywistym środowiskiem pracy, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi. Mieli również możliwość zetknięcia się z wiodącą na Dolnym Śląsku kadrą menedżerską i zapoznania z nowoczesnymi systemami zarządzania. W ścisłej współpracy z opiekunami realizują nowatorskie programy praktyk, dzięki czemu wzrasta ich wiedza dotycząca funkcjonowania zakładu pracy we współczesnej gospodarce. Przed nauczycielami, którzy ukończyli praktyki kolejne wyzwanie - wdrożenie nowych umiejętności w procesie dydaktycznym w szkole. Dzięki temu rezultaty doskonalenia nauczycieli zostaną wykorzystane i przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkół, przede wszystkim zaś do lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Znacznym ułatwieniem wprowadzania zmian w procesie dydaktycznym będzie możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii, gdyż wszystkie placówki otrzymały w ramach projektu zestawy multimedialne: tablice interaktywne, laptop i rzutnik oraz specjalistyczne oprogramowanie.
Wyniki ewaluacji wskazują, iż nauczyciele bardzo wysoko oceniają przydatność takiej formy doskonalenia i stwierdzają, iż nabyte umiejętności pozwolą na podniesie jakości realizowanych w szkole zajęć. Mają także nadzieję, iż kontakty nawiązane z przedsiębiorstwami będą się rozwijać.
15 marca br. Starosta Lubański Walery Czarnecki zorganizował spotkanie podsumowujące dotychczasową realizację projektu, w którym udział wzięli Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie, szkolni konsultanci oraz zespół projektowy. Dyrektor Adamska przedstawiła stan realizacji działań, osiągnięte rezultaty, wyniki ewaluacji i monitoringu a także plan zadań, które będą realizowane w przyszłości. Dyskutowano o wpływie szkoleń w przedsiębiorstwie na kształcenie zawodowe w szkołach.
Jeszcze w marcu kolejnych pięciu nauczycieli odbędzie praktyki w przedsiębiorstwach.


"Nauczyciele praktykanci w zakładach pracy"

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim", w ramach którego nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu doskonalą swoje umiejętności i zapoznają się z nowymi technologiami, jak i nowoczesnym zarządzaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Od października rozpoczęły się wyjazdy nauczycieli na dwutygodniowe praktyki, realizowane na podstawie innowacyjnych programów praktyk, opracowanych przez zespoły specjalistów specjalnie na potrzeby realizowanego projektu.

Dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu odbyło praktyki w Domu Samochodowym GERMAZ we Wrocławiu
Nauczyciele z branży mechanicznej zapoznali się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, z obiegiem dokumentów i zasad BHP i p poż. Zadania, które wykonywali, polegały na: obsłudze biura klienta, wypełnianiu zleceń serwisowych, poznaniu procedur realizacji napraw serwisowanych aut, badań technicznych i diagnostycznych. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili jakość zrealizowanych praktyk, podkreślając przede wszystkim, że wiedza zdobyta podczas odbywania praktyk znajdzie przełożenie w ich codziennej pracy. Wyrazili również nadzieję na utrzymanie i rozszerzanie współpracy z przedsiębiorstwem, co korzystnie wpłynęłoby na podniesienie jakości pracy szkoły.

Nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu odbyła praktykę w Womak Gamma we Wrocławiu
Dzięki praktyce nauczycielka z branży ekonomicznej zdobyła cenną wiedzę praktyczną, dzięki której proces nauczania przedmiotów zawodowych stanie się bardziej skuteczny i dostosowany do wymogów współczesnego rynku pracy. W trakcie praktyki miała możliwość zaobserwowania jak wygląda proces nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach rosnących procesów inflacyjnych. Zdobytą wiedzę przekaże uczniom i nauczycielom pokrewnych przedmiotów.

Dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu odbywało praktyki w firmie SOWAR sp. z o.o. Wrocław
W trakcie dwutygodniowej praktyki nauczyciele z branży elektronicznej zapoznali się z wdrożonymi w firmie standardami, systemem ISO 2001:2008 oraz z firmowymi patentami. Odpowiednio przygotowane przez opiekuna praktyk zadania, pozwoliły na pogłębienie i poszerzenie umiejętności oraz wiedzy dotyczącej organizacji pracy w firmie elektronicznej. Praktyki umożliwiły także zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami oraz logistyką. Dodatkowo zadania wykonane w dziale konstrukcyjnym poszerzyły wiedzę i umiejętności o konstrukcję narzędzi elektronicznych. Nabycie praktycznych umiejętności podniesie bez wątpienia jakość realizowanych zajęć dydaktycznych.
Wszyscy nauczyciele po powrocie z praktyk podkreślali ogromne zaangażowanie opiekunów - praktyk, którzy okazali się prawdziwymi fachowcami i pomogli praktykantom poznać funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Zadbali także o stworzenie przyjaznej, wręcz serdecznej atmosfery, dzięki czemu nauczyciele wspominają pobyt w zakładach pracy jako nie tylko znakomitą formę doskonalenia zawodowego, ale także ciekawe doświadczenie osobiste. Przedsiębiorstwa były znakomicie przygotowane do przyjęcia nauczycieli, dzięki czemu cały czas praktyki był doskonale wykorzystany. Wszyscy wyrażają nadzieję na dalszą współpracę z Firmami, w których odbyli praktyki.


Podczas Forum dyrektorów w dniu 26.08.2011r. przekazano szkołom ponadgimnazjalnym biorącym udział w projekcie pn. "Praktyki zawodowe szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim" zestawy multimedialne.
W skład każdego zestawu wchodzi: tablica multimedialna, rzutnik multimedialny oraz laptop.


PRACE NAD OPRACOWANIEM PROGRAMÓW PRAKTYK JUŻ ZAKOŃCZONE

Na przełomie lipca i sierpnia zespoły zadaniowe wyłonione w postępowaniu ofertowym, rozpoczęło pracę nad zredagowaniem programów praktyk dla nauczycieli zawodu w zakładach pracy.
W skład każdej grupy wchodzili:
-  przedstawiciel zakładu pracy danej branży,
-  nauczyciel przedmiotów zawodowych,
-  pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
Podczas trzydniowego seminarium w dniach 10-12 sierpnia 2011r., twórcy programów dopracowywali szczegóły. Wszyscy członkowie zespołów dyskutowali o swoich pomysłach, prezentowali wyniki swojej pracy. Po całościowej analizie zostały naniesione poprawki i po weryfikacji, dokumenty te zostały zatwierdzone i przyjęte do realizacji.
Dobór zespołów zadaniowych i niezaprzeczalne kompetencje ich członków zagwarantowały finalne produkty posiadające wartość praktyczną, merytoryczną i metodologiczną programów.
Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie ustalenie harmonogramu praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim.


Informujemy, że Powiat Lubański  - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu rozpoczyna realizację projekt u pn. "Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim" . Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektem objęto  34 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim. 
Głównym celem projektu jest podniesienie i poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz stałe dostosowanie treści kształcenia do zmieniających się dynamicznie wymagań nowoczesnej  gospodarki.
C 2011 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Wykonanie: DM STUDIO
TERMINARZ
KONTAKT
GALERIA
AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
O projekcie O projekcie
Aktualnosci Aktualnosci
Galeria Galeria
Kontakt Kontakt
Terminarz Terminarz
Pliki Pliki
Przedsiębiorstwa realizujące praktyki: Gołębiewski Gołębiewski
Sandra SPA Sandra SPA
Sowar Sowar
Zeto Zeto
Germaz Germaz
Womak Womak