O PROJEKCIE

Informujemy, że Powiat Lubański  - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu rozpoczyna realizację projektu pn. "Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektem objęto  34 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim. 
Głównym celem projektu jest podniesienie i poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz stałe dostosowanie treści kształcenia do zmieniających się dynamicznie wymagań nowoczesnej  gospodarki.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie 7 programów praktyk zawodowych w specjalnościach: technik informatyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik elektronik.
Pogramy praktyk zostaną opracowane przy współpracy przedstawicieli nowoczesnych przedsiębiorstw, nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedstawicieli wyższych uczelni.
Wdrożenie  nowoczesnych rozwiązań poznanych podczas praktyk do realizacji zajęć dydaktycznych w szkole zapewni lepszą jakość pracy szkolnictwa zawodowego w powiecie lubańskim.
C 2011 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Wykonanie: DM STUDIO
AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
GALERIA
KONTAKT
TERMINARZ
Aktualnosci Aktualnosci
Galeria Galeria
Kontakt Kontakt
O projekcie O projekcie
Terminarz Terminarz
Pliki Pliki
Przedsiębiorstwa realizujące praktyki: Gołębiewski Gołębiewski
Sandra SPA Sandra SPA
Sowar Sowar
Zeto Zeto
Germaz Germaz
Womak Womak